Zöld Magyarország Környezet- és természetvédelem

Zöld Magyarország

Környezet- és természetvédelem

Helyre kell állítani a környezet- és természetvédelmi intézményrendszert, amelynek legfontosabb eleme az önálló zöld minisztérium létrehozása. A környezeti- és klímaszempontokat a teljes államigazgatásban érvényesíteni kell, megfelelő civil kontroll mellett. A kiemelt beruházások intézményét el kell törölni, és helyre kell állítani a hatósági, valamint a civil kontrollt, elősegítve a részvételiséget.

Az országban lévő ökológiai értékeket a meglévő természeti területek szigorú védelmével, valamint új élőhelyek (pl. erdők, vizes élőhelyek) létrehozásával növelni kell. A még állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő természeti erőforrások maradjanak közösségi tulajdonban. A települések belterületén lévő zöldterületeknek (közparkoknak) a törvény erejénél fogva védettséget kell kapniuk. Zöldmezős beruházások helyett inkább barnamezős beruházásokat célszerű megvalósítani kül- és belterületen egyaránt. Az EU biodiverzitási stratégiájával összhangban 2030-ra 50%-kal csökkenteni kell a növényvédőszer-használatot, 20 %-kal a műtrágyahasználatot, 25%-ra kell növelni az ökológiai gazdálkodás területét, mindezzel segítve az élelemtermelés szempontjából kulcsfontosságú beporzók védelmét is.

A katasztrófaelvű ár- és belvízkezelést, vízgazdálkodást alapjaiban kell megváltoztatni. Az éghajlatváltozás miatt várható tartós aszályok, az élelmiszerbiztonság és az ökológiai vízigények kielégítése miatt is szükséges, hogy az (ár)vizek gyors levezetése helyett a vizet szabályozottan kivezessük az ártérre, és tartsuk meg a tájban. Az ökológiai, regeneratív mezőgazdaság támogatásával ösztönözni kell a csapadék talajban való tárolását is.

Az értékes erdőket örökerdővé kell alakítani, fokozatosan kivezetve a tarvágást. Ezzel és őshonos fafajú telepítésekkel 2030-ra 27%-ra kell növelni az erdők területét Az állami erdészeteknek főleg a természetvédelmet és a közjólétet kell szolgálniuk, a finanszírozásukat is ehhez kell igazítani. Az erdészeti szakmának vissza kell kapnia a megbecsültségét és az iskolái önállóságát.

Meg kell születniük az állatvédelmet megerősítő törvénymódosításoknak, be kell vezetni az állati jogok biztosa intézményét.

A hulladékot a lehető legkevesebbre kell csökkenteni, és törekedni kell az elkerülhetetlenül keletkező hulladék újrahasznosítására, újrafeldolgozására. Ami a gazdaság egyik szereplőjének hulladék, az legyen a másiknak nyersanyag! Támogatni kell a betétdíjas és újratölthető csomagolóanyagok használatát, visszaszorítva az egyszer használatos műanyagokat. Be kell vezetni a házhoz menő biohulladék-gyűjtést, ösztönözni kell a házi vagy közösségi komposztálást. Szigorúan fel kell lépni az illegálisan hulladékot lerakókkal szemben, és fel kell számolni az így keletkezett lerakókat.

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!

    * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.