Szabad Magyarország Önkormányzatok

Szabad Magyarország

Önkormányzatok

Vissza kell állítani a települési önkormányzatok valódi önállóságát. A lehető legalacsonyabb szinten, a helyi társadalom bevonásával kell megszervezni a közszolgáltatásokat, és meghozni a mindennapi életet meghatározó közhatalmi döntéseket.

Az új Alkotmánynak a helyi önkormányzáshoz való jogot kitüntetett alapjogként kell szabályoznia, az önkormányzatok függetlenségét erős intézményi garanciákkal körülbástyázva.

Az alkotmányi és törvényi szabályozás kialakítása során a helyi önkormányzatok számára nemcsak a feladat- és hatásköreik védelmét kell garantálni, hanem a pénzügyi önállóságukat is. A központi adókból származó bevételek egy részét az önkormányzatok működésére kell átirányítani. Egyes adókat ne az államnak, hanem az önkormányzatnak legyen joga kivetni. A „szolidaritási hozzájárulás” helyett valódi kiegyenlítő mechanizmust kell bevezetni, az alacsonyabb adóerőképességű települések számára is lehetővé téve a közszolgáltatások megfelelő színvonalú ellátását. A feladatfinanszírozási rendszer helyett olyan normatív finanszírozást kell kialakítani, amely a valós költségekhez igazodó normatívák révén egyszerre garantálja a feladatok ellátásnak fedezetét és az önkormányzatok gazdálkodásának önállóságát.

Az önkormányzati szerveknél és intézményeknél foglalkoztatottak esetében átfogó bérrendezést kell végrehajtani. Elfogadhatatlan, hogy a költségvetési törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap összege és a közalkalmazotti bértábla több mint egy évtizede változatlan. A megemelt illetmények és bérek kifizetéséhez szükséges fedezetet normatív finanszírozás keretében a központi költségvetésből kell biztosítani.

Megőrzendő, hogy minden település önálló önkormányzattal rendelkezik. Ugyanakkor a feladat- és hatáskörök telepítésénél figyelemmel kell lenni a méretgazdaságosság kritériumaira is: ezt kistérségi szintű önkormányzati feladatellátás révén célszerű megvalósítani. Az államtól visszavett alapvető közszolgáltatásokat (például: közoktatás, meghatározott egészségügyi ellátások) és az ehhez szükséges feladat- és hatáskörökkel, valamint finanszírozási forrásokkal együtt települési önkormányzatokhoz és  kistérségi társulásokhoz célszerű telepíteni.

A teljes igazgatási középszintet újra kell szervezni, a települési, kistérségi szinten túlmutató indokolatlanul államosított feladatoknak vissza kell kerülniük a területi önkormányzatokhoz. A megnövekedett szerepkör a korábbitól erősebb demokratikus legitimációt igényel, ezért a területi önkormányzatok választásán a megyei jogú városok polgárainak is választójogot kell kapniuk. Az középszint területi és szervezeti kereteit szakmai-társadalmi vitákat követően kell meghatározni.

A fejlesztési forrásokat átlátható és diszkriminációmentes pályázati rendszeren keresztül kell szétosztani az önkormányzatok között, az adott önkormányzat „politikai összetételétől” függetlenül. Az Európai Unió támogatási rendszerének olyan módosítására van szükség, amelynek révén az önkormányzatok a nemzeti kormányok nélkül közvetlenül is pályázhatnak az uniós fejlesztési alapok forrásaira.

Az ország minden régiójában regionális fejlesztési központokat kell kialakítani, lehetőséget nyitva arra, hogy – az önkormányzati, állami és uniós források integrálásával – a helyi önkormányzatok felügyeletével valóban helyi érdekeket képviselő beruházások valósuljanak meg.

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!

    * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.