Sikeres Magyarország Közpénzügyek

Sikeres Magyarország

Az államnak szerepet kell vállalnia abban, hogy a piacgazdaság, a társadalmi igazságosság és a környezeti fenntarthatóság hosszútávú együttes feltételeit alakítsa ki. A tisztességes munka, a tisztességes megélhetés, a létbiztonság, a tanulás, az egészséges élet lehetősége mindenki számára – ez a gazdaságpolitika legfontosabb célja.

Közpénzügyek

A közös építkezésbe a nagyvállalatokat és a multinacionális cégeket is be kell vonni. Újra kell tárgyalni a multikkal kötött stratégiai megállapodásokat, és ezeket a jövőben a munkabérek folyamatos emeléséhez kell kötni. A munkavállalók jogait többször és súlyosan megsértő cégeket ki kell zárni az állami támogatásokból. Növelni kell a legnagyobb magyarországi vállalatok hozzájárulását a közteherviseléshez, hogy mind a nyereségadó, mind a helyi iparűzési adó fizetése során legalább a hazai tulajdonú kis- és középvállalkozásokkal szemben támasztott követelményeknek megfelelően járuljanak hozzá a közös kasszához. Változatos eszközökkel fogunk fellépni az offshore adóelkerülés ellen, és visszaállítjuk a Fidesz által eltörölt offshore-adót, hogy lezárjuk a fideszes oligarchák népszerű pénzkimentési csatornáját.

Támogató pénzügyi szektort kell teremteni. Vissza kell állítani a Magyar Nemzeti Bank (MNB) valódi függetlenségét, növelni kell a működésének átláthatóságát, meg kell szüntetni a jelenlegi közpénz-felhasználást. A fogyasztóvédelmet újra önálló ágként kell függetleníteni, és el kell látni minden szükséges eszközzel annak érdekében, hogy a devizahitelezés vagy a Quaestor-ügy korábbi vadhajtásai más ügyekben ne ismétlődhessenek meg.

Csökkenteni kell a banki szolgáltatásokat megdrágító adminisztratív és pénzügyi akadályokat, és az alacsony keresetűek számára be kell vezetni a “tehermentesített bankszámlát”, amelynek nincsenek tranzakciós költségei, nincs számladíja: díjmentesen nyújtja az alapszolgáltatásokat.

Ki kell nyilvánítani a politikai akaratot az euró bevezetésére, majd megfelelő előkészítés után meg kell jelölni a csatlakozás életszerű céldátumát. A bevezetés során biztosítani kell, hogy ez ne járjon együtt a magyarok pénzének (bevételeinek és vagyonának) leértékelésével. A hazai gazdasági és intézményi feltételek megteremtése mellett támogatni kell az euróövezet jelenleg is zajló reformfolyamatát a közös fizetőeszköz hosszútávú stabilitása érdekében.

Igazságosabb, a fenntarthatóságot és az értékteremtést támogató adórendszert kell kidolgozni, amely nemcsak megfelelő alapot tud nyújtani az egészségügy, az oktatás és a többi közszolgáltatás magas színvonalú biztosítására, hanem szem előtt tartja a szolidaritási, fenntarthatósági és versenyképességi szempontokat is. Az új adórendszerben kiemelt fontosságú szempont legyen a munkavállalókat terhelő adók csökkentése. A nagyvállalatoktól és a leggazdagabbaktól a közteherviselésben való nagyobb hozzájárulást kell kérni.

A személyi jövedelemadó rendszerét igazságosabbá kell tenni, az alacsonyabb jövedelmeket terhelő adót csökkenteni kell. A társasági adó szabályozását úgy kell átalakítani, hogy segítse a kis- és középvállalkozások fejlődését; a nagy multinacionális vállalatok pedig a Magyarországon megtermelt nyereségükből nagyobb részben járuljanak hozzá a közszolgáltatások fejlesztéséhez. A rekordmagas ÁFA csökkentése a költségvetési mozgástértől függően nemcsak középtávú cél, hanem a kiemelt társadalmi célok (például a családok alapvető szükségleteinek kielégítése, a fenntarthatóság, az egészségmegőrzés) érdekében már rövid távon is enyhíteni kell a magyar társadalomra nehezedő terheket.

A költségvetési folyamatok fenntarthatósága be kell vezetni a programalapú költségvetést, intézmények helyett feladatokhoz rendelve a forrásokat, ezzel átláthatóbbá és számon kérhetőbbé téve az állampolgárok pénzének az elköltését. A költségvetésben is az ország hosszútávú fejlődését kell szem előtt tartani: az oktatásra és egészségügyre, a hatékony felzárkóztatásra kell több forrást felhasználni. A felelős gazdálkodás erősítése érdekében növelni kell a Költségvetési Tanács szerepét és függetlenségét.

Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a jelen programban is csak olyan ígéreteket teszünk, amelyek költségvetési hátterét biztosítottnak látjuk. Ezek forrása többrétű: egyrészt a következő években jelentősen emelkedni fog az Európai Unióból érkező források összege, másrészt az eddig a soha meg nem térülő, felesleges és káros beruházásokra adott forrásokat is valódi közcélok támogatására fordítjuk. A hazai és EU-s beruházások mentesítése a „korrupciós felártól”, valamint a fideszes holdudvar fenntartását szolgáló pénzek útjának elvágása szintén tekintélyes forrást jelent, így jelentős költségvetési mozgástér áll majd rendelkezésre elképzeléseink megvalósítására.

Hatályon kívül kell helyezni a „nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházásokról” szóló jogszabályt, felül kell vizsgálni az elmúlt időszak ilyen jellegű döntéseit, és ahol a jogszabály visszaélésszerű alkalmazása károkat okozott, azokat helyre kell állítani.

Vissza kell szorítani a korrupciót, átláthatóvá kell tenni a közbeszerzéseket. Alapjaiban kell megváltoztatni a közbeszerzések rendszerét, erősítve a piaci versenyt, az átláthatóságot és az ellenőrzést. A közbeszerzési jogszabályokat átláthatóbbá és közérthetőbbé kell tenni, a korrupció szankcióit súlyosbítani, a felderítés hatékonyságát növelni kell. Szigorúan korlátozni kell a zárt és a meghívásos közbeszerzési eljárások lehetőségét. A közbeszerzési rendszert digitalizálni kell, ezzel is segítve az átláthatóságot. Ki kell iktatni a közbeszerzésbe beépített „fővállalkozói” kört. Az óriási keretközbeszerzések körét felül kell vizsgálni, és arra kell törekedni, hogy a közbeszerzéseket több kisebb egységre bontva írják ki, ezzel is erősítve a versenyt.

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!

    * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.