Sikeres Magyarország Információs társadalom

Sikeres Magyarország

Az államnak szerepet kell vállalnia abban, hogy a piacgazdaság, a társadalmi igazságosság és a környezeti fenntarthatóság hosszútávú együttes feltételeit alakítsa ki. A tisztességes munka, a tisztességes megélhetés, a létbiztonság, a tanulás, az egészséges élet lehetősége mindenki számára – ez a gazdaságpolitika legfontosabb célja.

Információs társadalom, kutatás, fejlesztés és innováció

A világban olyan változások vannak, amelyeknek a hatása nagyobb, mint egykor az ipari forradalomé. Aki nem tart lépést, évszázadokra lemarad. Magyarországnak viszont még arra is van lehetősége, hogy az élenjárók közt legyen, mert az ehhez szükséges „nyersanyag” (az emberi tudás és gondolkodási képesség) bőségesen állhat rendelkezésünkre. Csak az a fontos, hogy ezt a fenntartható értékteremtésre használjuk; olyan termékek, szolgáltatások, szervezetek, folyamatok, együttműködések és akciók létrehozására, amelyek valódi emberi igények kielégítését szolgálják, és pozitív hatással bírnak a természetre, a társadalomra és a jövő generációkra. Ennek a titka pedig az, hogy a piaci, az akadémiai/egyetemi és a közszféra egymással és a természeti környezettel is maximális összhangra törekedjen, a civil társadalom, a média és a kultúra szereplőivel is együttműködve, fel- és elismerve a kölcsönös függőségüket.

Ehhez kell igazítani az oktatási rendszert. A közoktatásban és a folyamatos felnőtt-továbbképzésben, az élethossziglani tanulásban is nagy hangsúlyt kell kapnia a digitális oktatásnak. Továbbképzésekkel, átképzésekkel kell megszüntetni az informatikai szektorban a munkaerőhiányt – egyben (a nem automatizálható, az emberek közötti együttműködést és az érzelmi intelligenciát igénylő munkakörökre való felkészítéssel) továbblépési lehetőséget teremtve azoknak, akiknek a munkalehetőségeit a technikai fejlődés szűkíti. Már kisiskoláskorban ki kell alakítani a digitális alapképességet, beleértve a programozói (algoritmus-fejlesztési) készségeket is. Ehhez elengedhetetlen a hozzáféréshez szükséges eszközök biztosítása minden diáknak és tanárnak, valamint a pedagógusok digitális készségeinek és módszertani tudásának fejlesztése. Az egész társadalomban támogatni kell a digitális írástudás általánossá válását. Az internetet ma már alapjognak kell tekinteni: a hozzáférés hiánya olyan hátrány, amelyet meg kell szüntetni.

A kutatás, fejlesztés, innováció GDP-arányos összegét folyamatosan növelni kell, a hazai és uniós támogatásait a versenyképes vagy a fejlesztéssel azzá váló nagyvállalatoknak, közép- és kisvállalkozásoknak kell kapniuk, szakmai, átlátható, politikamentes zsűrizés segítségével.

Külön figyelmet érdemel a mesterséges intelligencia, a robotizáció, és számos más új technológia technikai és gazdasági, társadalmi kihívásaira való felkészülés; többek közt a szociális média ellenőrzésének „visszavétele” a felhasználók számára.

Engedni kell, hogy a technikai fejlődés előnyeit a mindennapjainkban is érezzük. A személyiségi és biztonsági megfontolásokba nem ütköző adatoknak átlátható módon elérhetőnek kell lenniük a vállalkozások és az állampolgárok számára. A közigazgatás digitalizálását folytatni kell. Ebbe beletartozik az állampolgárok egyre szélesebb körű bevonása, ezzel pedig a részvételi demokrácia kiszélesítése: az állami fórumok üléseinek és közérdekű adatainak az elérése, és ahol lehet: az állampolgárok közvetlen beleszólási lehetősége. Ennek fontos része a választások, szavazások digitális lehetősége, bel- és külföldön élő honfitársaink számára azonos módon.

Ehhez hozzátartozik a „kibervédelem”, amely gazdasági és nemzetbiztonsági érdekünk is. Fel kell lépnünk az országunkat kiber-hadszíntérként használó nem szövetséges államok ellen. Meg kell erősítenünk az állami hivatalok, rendvédelmi szervek és kiemelt infrastruktúra kibervédelmét. Az oktatásba is be kell építenünk a biztonságos internethasználatot, és külön fel kell lépnünk az internethasználat során megjelenő veszélyek (elsősorban nőket és kiskorúakat fenyegető zaklatás) ellen. Az internetes védelem része a költekezésre csábító játékfüggőség visszaszorítása. A számítógépes- és konzoljátékok hazai fejlesztése, a versenyképes e-sportcsapatok létrejötte viszont támogatást érdemel.

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!

    * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.