Sikeres Magyarország Gazdaság

Sikeres Magyarország

Az államnak szerepet kell vállalnia abban, hogy a piacgazdaság, a társadalmi igazságosság és a környezeti fenntarthatóság hosszútávú együttes feltételeit alakítsa ki. A tisztességes munka, a tisztességes megélhetés, a létbiztonság, a tanulás, az egészséges élet lehetősége mindenki számára – ez a gazdaságpolitika legfontosabb célja.

Gazdaság

A stabil jogállami környezet, a kiszámítható és igazságos versenyjogi helyzet megteremtése előfeltétele a hosszútávú versenyképesség megteremtésének. Jogbiztonságot kell teremteni, ahol szigorú törvények védik a magán- és köztulajdont és a verseny tisztaságát. A korrupciót szigorúan büntetni kell, a pályázati és közbeszerzési rendszert pedig meg kell reformálni. A közpénznek meg kell maradnia közpénznek, a forrásoknak elérhetőeknek kell lenniük a teljes közösség számára.

Támogatni kell az innovációs és kutatási-fejlesztési tevékenység növelését, valamint a startup-kultúra megerősítését, a magas hozzáadott értéket nyújtó innovációs és kutatás-fejlesztési szektorok fejlődését, mint a gazdaság egyik lehetséges kitörési pontját.

Fenntartható gazdasági fejlődést kell kialakítani, kiemelt szerepet szánva a gazdaságfejlesztésben a helyi közösségeknek.

A fejlesztéspolitikánkban elsődleges helyet kell kapniuk a fenntartható megoldásoknak, és támogatni kell a helyi termelés erősödését. A klímavédelmi stratégiákkal összhangban ösztönözni kell a körkörös gazdaság megteremtését. Érvényesíteni kell „a szennyező fizet” elvet, és támogatni kell a tiszta termelést és az ezt lehetővé tevő új technológiák fejlesztését.

A helyi közösségi szerveződések állami támogatását kiemelten kell kezelni, segítve őket az élelmiszertermelés, a kereskedelem és az energiaellátás helyi erősítésében. A törvényeknek garantálniuk kell, hogy a versenyszféra szereplői a nyereségesség megtartása mellett hozzájáruljanak a helyi közösségek gyarapodásához, és figyelembe vegyék a foglalkoztatottak és a természeti fenntarthatóság céljait is.

Támogató vállalkozási környezetet kell teremteni, kiemelten támogatva a kis- és középvállalkozásokat.

Szolgáltató államot kell kialakítani, ahol az állami beavatkozás a fejlődést és az egyenlő versenyfeltételeket szolgálja., garantálva, hogy a kis- és középvállalkozások ne kerüljenek adózási hátrányba a multikhoz képest. Meg kell erősíteni a Versenyhivatal jogköreit, növelni kell a függetlenségét, hogy senki se élhessen vissza az erőfölényével. Gazdasági alkotmányosságot kell teremteni: a felkészülési időnek az adójogszabályok megváltoztatásakor legalább 60 napig, új adófajták esetén pedig legalább 180 napig kell tartania.

Az induló vállalkozásokat állami kedvezményekkel, tőke- és technológiatranszferrel kell segíteni, az őket nagyobb mértékben sújtó fix terheket jövedelemarányossá kell változtatni. Az e-közigazgatási szolgáltatásoknak a vállalkozásokkal kapcsolatos ügyekre is teljeskörűen ki kell terjedniük. A leghátrányosabb helyzetű régiókba települő, vagy ott fejlesztéseket végrehajtó vállalkozásoknak pénzügyi és szakmai támogatást kell kapniuk.

A szervezeti formák sokszínűségét értéknek tartva támogatni kell, ha a hagyományos vállalkozások mellett szövetkezeti, non-profit vagy társadalmi vállalkozások keretein belül valósulnak meg a gazdasági kezdeményezések.

A kis- és középvállalkozások számára kiírt uniós pályázati rendszert olyanná kell alakítani, hogy az innovatív ötletek és az üzleti tervek alapján születhessenek meg a támogatási döntések. A hazai tulajdonú kis- és középvállalkozásokat már a pályázatírásban is segíteni kell. Jelentősen mérsékelni kell a közösségi pályázati források igénybevételéhez szükséges adminisztrációs terheket azzal is, hogy a normatív támogatás aránya növekedjen. Kis összegű, alsó létszámkorlát nélküli támogatásokat is be kell vezetni a mikrovállalkozások számára.

Regionális képzési központokat kell létrehozni, amelyek megfizethető tudást nyújtanak a kis- és középvállalkozások számára. Támogatni kell a “Vállalkozó Erasmust”, azaz a külföldi tanulást, tapasztalatszerzést, hálózatépítést, a nemzetközi üzleti partnerségek kialakítását vállalkozók számára, kiemelten fókuszálva a közép-európai régióra. A kamarai rendszert úgy kell átalakítani, hogy a kamarákat a kis- és középvállalkozásoknak szóló hatékony szolgáltatásokra ösztönözze. A kötelező kamarai hozzájárulás fizetési kötelezettségét el kell törölni.

A fogyasztói jogok megerősítése érdekében erős mandátumú, független, átlátható fogyasztóvédelmi intézményrendszert kell kialakítani.

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!