Okos Magyarország Tudomány

Okos Magyarország

Az ország és polgárai sikereinek kulcsa ma is a mindenki számára elérhető, jó minőségű tanulási lehetőség, amely kreativitásra, közös tevékenységre, a modern technológia felhasználására, önálló gondolkodásra készít fel, és amely minden tanuló számára esélyt teremt és csökkenti a társadalmi hátrányokat. Ehhez olyan oktatási rendszer kell, amely használható, korszerű, mindenki számára elérhető tudást nyújt, lehetővé téve a tanulók sokoldalú képességének és tehetségének kibontakoztatását, a sikeres élethez és munkavégzéshez szükséges kompetenciák megalapozását, és támogatja a személyiség fejlődését.

Az oktatási rendszer az óvodától kezdve egészen a felsőfokú tanulmányokig és a felnőttképzésig olyan egységes egész, amely egész életünkön végigkísér bennünket. Az oktatással kapcsolatos folyamatok szakszerű és egységes kezelésére elengedhetetlen, hogy az oktatás minden területét (a köz- és felsőoktatást, a szakképzést és felnőttképzést is) átfogó Oktatási Minisztérium működjön, a szakmai konzultációk és az érdekegyeztetés rendszere épüljön újjá, és a döntéseket támogató oktatáskutatói háttér épüljön ki.

Tudomány

Helyre kell állítani a tudományos élet autonómiáját, kizárva a kormányzati beavatkozást a tudományos életből. A Nemzeti Tudománypolitikai Tanácsot szakmai alapon kell újratervezni, hogy képes legyen a politikától független szakmai segítséget nyújtani. A Magyar Tudományos Akadémiának vissza kell kapnia az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatot, a kutatóhálózat finanszírozását és működésének feltételeit hosszútávú szerződésben rögzítve. A hazai és uniós kutatási források felhasználásának teljes átláthatósággal, a nemzetközi kritériumok szerint, zsűrik segítségével kell történnie.

A teljesítményelvet és megfelelő biztonságot jelentő életpályamodellt és vonzó jövedelmet kell biztosítani annak érdekében, hogy itthon maradjanak vagy hazatérjenek a sikeres kutatók.

A kutatási infrastruktúrának meg kell újulnia és bővülnie kell, növekvő kihasználtsággal. Támogatást érdemel, hogy az MTA közvetlen állami finanszírozással az eddigieknél hatékonyabb és vonzóbb programot hozzon létre a külföldön sikeres kutatók, oktatók hazacsábítására, itthoni műhelyalapításukra.

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!

    * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.