Okos Magyarország Szakképzés és felnőttképzés

Okos Magyarország

Az ország és polgárai sikereinek kulcsa ma is a mindenki számára elérhető, jó minőségű tanulási lehetőség, amely kreativitásra, közös tevékenységre, a modern technológia felhasználására, önálló gondolkodásra készít fel, és amely minden tanuló számára esélyt teremt és csökkenti a társadalmi hátrányokat. Ehhez olyan oktatási rendszer kell, amely használható, korszerű, mindenki számára elérhető tudást nyújt, lehetővé téve a tanulók sokoldalú képességének és tehetségének kibontakoztatását, a sikeres élethez és munkavégzéshez szükséges kompetenciák megalapozását, és támogatja a személyiség fejlődését.

Az oktatási rendszer az óvodától kezdve egészen a felsőfokú tanulmányokig és a felnőttképzésig olyan egységes egész, amely egész életünkön végigkísér bennünket. Az oktatással kapcsolatos folyamatok szakszerű és egységes kezelésére elengedhetetlen, hogy az oktatás minden területét (a köz- és felsőoktatást, a szakképzést és felnőttképzést is) átfogó Oktatási Minisztérium működjön, a szakmai konzultációk és az érdekegyeztetés rendszere épüljön újjá, és a döntéseket támogató oktatáskutatói háttér épüljön ki.

Szakképzés és felnőttképzés

A szakképzésben a szakmai ismeretek és az alapműveltség arányát annak tudatában kell megállapítani, hogy a közoktatás feladata nem a munkaerő utánpótlása, hanem az, hogy a fiatalok képesek legyenek a továbbtanulásra és az önfejlesztésre, és sikeresen tudjanak beilleszkedni a társadalomba. Olyan szakemberek képzése a cél, akiknek megvannak azok a kompetenciáik és adaptív készségeik, amelyek segítik őket a gyorsan változó világunkhoz való alkalmazkodásban. Képesek tanulni, tovább- vagy átképezni magukat, lépést tudnak tartani a választott szakmájuk modernizálódásával, eligazodnak a pénzügyeikben, képesek önálló vállalkozást indítani, és stabil nyelvtudásuk van.

Korszerű kimenetszabályozás kell létrehozni, nem elhanyagolva, hogy a szakképző iskolákban a tanulók elméleti, nyelvi és informatikai képzése a kívánatos óraszámban és jól adaptálható tantervek szerint adja meg az általános műveltséghez szükséges ismeretanyagot és a tanuló egyéni képességeinek kibontakoztatását is.

Szükség van a szakképző intézmények szakmai önállóságának visszaállítására is. A szakképzésben fontos szerepük van az állami, önkormányzati, valamint a civil és a vállalkozói fenntartású intézményeknek is: elengedhetetlen, hogy a vállalatokat, cégeket érdekeltté tegyük a gyakorlati képzésben.

A szakképzésben oktató-nevelő pedagógusok és a technikai személyzet közalkalmazotti védelmét helyre kell állítani a jelen illetményük változatlanul hagyása mellett. Szakképzési illetmény- és előmeneteli táblát kell létrehozni annak érdekében, hogy a szakképzésben dolgozóknak is követhető és teljesíthető előmeneteli rendszerük legyen.

A szak- és felnőttképzések esetében hangsúlyosabbá kell tenni a tanulási képességek és az általános készségek fejlesztését. Meg kell valósítani a szakképzések átjárhatóságát. A szakképzésnek alapvető pénzügyi és jogi ismereteket is nyújtania kell, és lehetőséget kell nyitnia a vállalkozói kompetenciák, tudás megszerzésére is, így is ösztönözve a vállalkozásindítást.

Az „élethosszig tartó tanulás” célkitűzését újra tartalommal kell megtölteni. A felnőttképzésnek egyaránt szerepet kell játszania az oktatási hiányok pótlásában, a társadalmi mobilitás feltételeinek megteremtésében, a szaktudás fejlesztésében és korszerűsítésében, és az élet minőségének javításában.

A korábbiaknál is fontosabb a „második esély” iskoláinak megerősítése. A tankötelezettségi korhatár 18 évre való visszaemelésével egyidőben egy egész elveszett generációt kell megmenteni. A korszerű módszerek, lehetőségek felhasználásával (távoktatás, közösségi tanulás, élethelyzethez igazított tanulás) a hátrányos helyzetű, leszakadó régiókban élő fiatalok és felnőttek számára is meg kell teremteni a kompetencia-bővítés (különösen: a nyelvtanulás) lehetőségét. A digitális analfabetizmus felszámolása érdekében közösségi informatikai lehetőségeket és képzést kell elérhetővé tenni minden településen és korosztályban. Mindenkinek járjon a felnőttképzési számla: élete során meghatározott mennyiségű át- és továbbképzés.

Ösztönözni kell a közművelődési rendszer és a civil szervezetek keretében zajló kulturális és általános célú felnőttképzési tevékenységet (többek között: az idős emberek közösségi tanulása).

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!

    * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.