Okos Magyarország Felsőoktatás

Okos Magyarország

Az ország és polgárai sikereinek kulcsa ma is a mindenki számára elérhető, jó minőségű tanulási lehetőség, amely kreativitásra, közös tevékenységre, a modern technológia felhasználására, önálló gondolkodásra készít fel, és amely minden tanuló számára esélyt teremt és csökkenti a társadalmi hátrányokat. Ehhez olyan oktatási rendszer kell, amely használható, korszerű, mindenki számára elérhető tudást nyújt, lehetővé téve a tanulók sokoldalú képességének és tehetségének kibontakoztatását, a sikeres élethez és munkavégzéshez szükséges kompetenciák megalapozását, és támogatja a személyiség fejlődését.

Az oktatási rendszer az óvodától kezdve egészen a felsőfokú tanulmányokig és a felnőttképzésig olyan egységes egész, amely egész életünkön végigkísér bennünket. Az oktatással kapcsolatos folyamatok szakszerű és egységes kezelésére elengedhetetlen, hogy az oktatás minden területét (a köz- és felsőoktatást, a szakképzést és felnőttképzést is) átfogó Oktatási Minisztérium működjön, a szakmai konzultációk és az érdekegyeztetés rendszere épüljön újjá, és a döntéseket támogató oktatáskutatói háttér épüljön ki.

Felsőoktatás

Cél, hogy minél többen tanuljanak a felsőoktatásban, minél sokszínűbb legyen a képzés, mindenki megtalálhassa benne a maga helyét, és a felnőttek is könnyebben térhessenek vissza az egyetemekre, főiskolákra. Ösztönözni kell a felsőoktatásban való széleskörű részvételt és meg kell könnyíteni a bejutást – különösképpen a hátrányos helyzetű tanulók bejutását. A felsőoktatásba való belépési korlátok alacsonyan tartása és egy erős, szociális alapú ösztöndíjrendszer a közoktatás rendbetételével együtt alkalmas lehet arra, hogy a hátrányos helyzetűeknek is legyen esélyük a felsőfokú továbbtanulásra.

A központi keretszámok rendszerét a fenntartó és az intézmény közötti, normatív alapon kötött finanszírozási szerződésnek kell felváltania. A kettős ponthatár rendszerét, az állami ösztöndíjas és tandíjas (önköltséges) képzési forma adminisztratív elválasztását hosszú távon fenntarthatatlannak és társadalmi szempontból igazságtalannak tartjuk, ehelyett a felsőoktatás kinyitását kell támogatni, minden diák számára ingyenessé téve az első diploma megszerzését, és átlátható feltételekkel a mester- és a doktori képzést.

A felsőoktatási intézményeknek oktatási, kutatási, szervezeti és gazdálkodási autonómiával is rendelkezniük kell. Olyan működés-finanszírozási keretrendszerre van szükség, amelyben szabadon meghatározhatják, hogy mit és milyen szinten oktatnak és kutatnak, kialakítva a profiljukat a felsőoktatási piacon. Minden segítséget meg kell adni ahhoz, hogy a magyar felsőoktatás visszanyerje elismerten magas színvonalát. Az egyetemek, karok és szakok alapítását, fenntartását, valamint költségvetési finanszírozását szigorú minőségi követelményekhez kell kötni. A finanszírozási rendszer kialakításánál tudatosan törekedni kell a területi egyenlőtlenségek mérséklésére.

Ehhez az államnak kell megadnia a megfelelő finanszírozást, ugyanakkor fontos, hogy el is távolodjon az intézmények napi működésétől. Ki kell vonni a politikai befolyást a felsőoktatási intézményekből: olyan gazdasági vezetőre van szükség, aki az egyetem érdekeit képviseli; külön kancellárra nincs szükség.

Elfogadhatatlan a felsőoktatási intézmények vagyonkezelő alapítványokba privatizálása; a felsőoktatás alaphálózatának fenntartása állami feladat. Helyre kell állítani a felsőoktatási intézmények feletti demokratikus ellenőrzést, és állami fenntartás keretei között kell garantálni számukra a nagyobb gazdasági önállóság előnyeit. Az új működési forma részleteit, az oktatók jogállására vonatkozó szabályokat a felsőoktatás szereplőivel és az érdekképviseletekkel közösen kell kidolgozni.

A közalkalmazotti bérek rendezése során kiemelten gondoskodni kell az egyetemi oktatók, különösen a pályakezdők megalázóan alacsony bérének emeléséről, ami az elmélyült oktatói és kutatómunka elemi feltétele.

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!

    * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.