Közös haza Romák helyzete

Közös haza

A romák helyzete

Az ellenzéki szövetség minden tagja Magyarország egyenrangú polgáraként tekint hazánk roma közösségeinek tagjaira. Kiállunk társadalmi integrációjuk mellett, és elkötelezettek vagyunk a jelenleg fennálló hátrányaik felszámolásában, az előítéletek kialakulásához vezető problémák megoldásában.

A társadalmi kirekesztődésük megszüntetését úgy kell megvalósítani, hogy közben a közösségeik, ha kívánják, megőrizhessék kultúrájukat, identitásukat, nemzetiségi öntudatukat. A felemelkedésük csak akkor válik valódi eséllyé, ha maguk is aktív részesei, alakítói lesznek ennek a folyamatnak, ezért a helyi közösségeiket a roma szakembereket, pedagógusokat, szociális munkásokat, egészségügyi dolgozókat és civil szervezeteket bevonva kell végigmenni a megvalósítás közös útján.

Olyan állami támogató rendszert kell kiépíteni, amelynek hatására a sokszínű magyarországi cigányság helyzete hosszú távon, fenntartható módon javul. Ennek két alappillére: a munka mint a mindennapi megélhetés forrása és az oktatás. A romák felemelkedésének egyik legfontosabb eszköze a reménytelenül leszakadó térségek fejlesztése, felzárkóztatása is. Az eddigiektől eltérően a romák esélyeinek kiegyenlítését szolgáló forrásokat példamutatóan hatékony és átlátható módon kell felhasználni.

Az egyenlőtlenség csak méltányos és hatékony oktatási rendszerrel csökkenthető, amely a lehető legkésőbb szelektál, és ahol a családi háttér vagy a lakóhelyi különbségek nem határozzák meg a diákok sorsát. Az elkülönítést fenntartó többóvodás, többiskolás településeken a megfelelő szakmai feltételek megteremtésével, fokozatosan fel kell számolni a szegregációs gyakorlatokat. A sikeres szakmaszerzéshez új módszerekre van szükség a lemorzsolódás csökkentése érdekében.  A felsőoktatásban indokolt a roma szakkollégiumi rendszer fenntartása, kibővítése a roma értelmiség számának növelése érdekében.

A pedagógusképzésben fel kell készíteni a hallgatókat az eltérő társadalmi helyzetű diákok oktatására, nevelésére. A hátrányok tanórán kívüli kompenzálásában fontos szerepe lehet a tanodáknak és a civil szervezeteknek: garantálni kell ezek stabil finanszírozását és szakmai fejlődését.

Európai uniós felnőttképzési programokkal, megélhetési támogatással minél nagyobb számban célszerű bevonni a szociálisan hátrányos helyzetű embereket, köztük a romákat a munkahelyteremtő programokba. Ezek a felnőttképzési programok is elősegíthetik, hogy minél több roma munkatárs dolgozzon az oktatásban, az egészségügyben, a szociális szolgáltató rendszerben, illetve a rendvédelemben. 

A halmozottan hátrányos helyzetű kistérségekben a szociális ellátásban, a közoktatásban és a köznevelésben, egészségügyben munkát vállaló értelmiségiek, segítő munkatársak kiemelt bérezést kell, hogy kapjanak.

Főként az első időszakban a szociális gazdaságnak kell fontos szerepet betöltenie a romák munkaerőpiaci helyzetének javításában; az államnak és az önkormányzatoknak lényegesen nagyobb szerepet kell vállalniuk a munkahelyteremtésben. Olyan közmunkaprogramot kell alkotni, ahol a közmunkások szakmai kompetenciáját is figyelembe veszik és minél hatékonyabban használják, és ahol cél a helyi termelés és gazdálkodás erősítése és a megélhetéshez szükséges jövedelem megteremtése.

A védőnői rendszer fejlesztése mellett családi mentorálási rendszert kell kialakítani, széles skálán a gyermekvállalás tervezésétől az egészségügyi és öregségi ellátás területéig. A városi nyomortelepeken, elszegényedett kistelepüléseken az állandó és intenzív szociális munkát a már meglévő programokra építve kell továbbfejleszteni, a helyi szereplők és az érintettek bevonásával.

A cigányságnak is hozzá kell férnie a minőségi egészségügyi ellátáshoz, a megelőző szolgáltatásokhoz, az egészségügyi gondozáshoz és felvilágosításhoz.

Erős és hatékony felvilágosító és alternatívát kínáló ártalomcsökkentő programokra és új rendőrségi felfogásra van szükség a hátrányos helyzetű fiatalok között rohamosan terjedő kábítószerek visszaszorítására.

Ki kell használni a 2021-2027 közötti európai uniós programok lehetőségeit a romák lakta települések és településrészek infrastrukturális hátrányainak a behozására, vagy ahol a helyi körülmények ezt indokolják, a szegregátumokban lévő lakások kiváltására.

Fel kell lépni minden hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció ellen. Helyre kell állítani a nemzetiségi jogok védelméért felelős önálló ombudsmani tisztséget és az Egyenlő Bánásmód Hatóságot, és el kell látni őket a hatékony jogvédelemhez szükséges jogosítványokkal és eszközökkel.

Az együttélés modelljeinek elterjedését segítheti a cigány származású művészek, közéleti emberek, hírességek nagyobb hangsúlyú megjelenése a médiában, a közéletben és a művészeti életben. Támogatni kell a roma kultúra országos és helyi intézményrendszerének létrejöttét.

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!

    * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.