Közös haza Nemzetpolitika

Közös haza

Nemzetpolitika

A nemzetpolitika pártpolitikán felül álló konszenzust kíván meg, ezért száműzni kell erről a területről a politikai csatározásokat. A nemzetpolitikát olyan területnek kell tekinteni, ahol a lehető legszélesebb egyetértést szükséges elérni a kormányzati, ellenzéki, politikai és civil szervezetek között határon belül és túl. A külhoni magyar érdekvédelem kiemelt céljaival összhangban a mindenkori magyar kormány akkor jár jó úton, ha a támogatáspolitikájában a nemzetet mint polgárainak egysége iránti elkötelezettséget és a szakszerűség elvét érvényesíti, és a források átlátható felhasználásának elvárásait teljesíti.

A nemzetpolitika célja az, hogy minden magyar meg tudja őrizni a nemzeti identitását, be tudjon kapcsolódni a magyar nemzet gyarapodását és kultúrájának továbbörökítését szolgáló együttes tevékenységbe, függetlenül attól, hogy Magyarországon, a Kárpát-medencében, Európában vagy a világon bárhol másutt él.

Az anyaország és a határon túli magyarság közötti kapcsolat alapja a szolidaritás, a kölcsönös tisztelet és a politikai egyenrangúság.

A külhoni magyar érdekvédelem keretében kiemelten támogatni kell a magyar nyelv hivatalos elismerésére, a magyarok lakta régiók gazdasági fejlesztésére és a külhoni magyar közösségek önkormányzatiságára vonatkozó törekvéseket, egyéni, helyi és regionális szinten egyaránt.

Magyarország a magyarság által befogadott számos népcsoportnak és nemzetiségi közösségnek is az otthona. Meggyőződésünk, hogy nemzetiségi honfitársaink (a törvényeink által elismert tizenhárom magyarországi nemzetiség tagjai) az anyanyelvükkel és kultúrájukkal egyszerre teszik gazdagabbá hazánkat, és képeznek kapcsolatot az anyaországaik felé.

Szükséges, hogy a hazai nemzetiségeket az egyéni és kollektív jogaik gyakorlásában támogassuk, és elősegítsük a hagyományaik, a kultúrájuk és a nyelvük ápolását. A nemzetiségi intézményekben folyó oktatás tanterveinek megalkotásában támaszkodni kell a nemzetiségi önkormányzatok javaslataira, ezzel erősítve oktatási autonómiájukat.

Magyarország a saját nemzetiségpolitikáján keresztül, amely államalkotó tényezőként ismeri el a hazánkban élő nemzetiségeket, a nemzetközi fórumokon képviseli azt az alapelvet, hogy a kisebbségekhez tartozók emberi jogának széleskörű védelmét nem lehet kizárólag az egyes államok belügyének tekinteni. Ennek keretében hangot adunk annak az elvárásunknak, hogy a szomszédos országokban élő magyarokat megillesse a jog, hogy hivatalos ügyeiket saját nyelvükön intézhessék, és anyanyelvükön művelhessék kultúrájukat anélkül, hogy emiatt bármilyen hátrányt kellene szenvedniük; továbbá, hogy a saját oktatási rendszer (a szabad intézményalapítás és -működtetés, a bölcsődétől az egyetemig és szakkollégiumig) minden nemzetiség elidegeníthetetlen joga.

Szükségesnek látjuk, hogy minden olyan kezdeményezést támogassunk, amely az Európai Unió szintjén egységes őshonos kisebbségvédelem kialakítására irányul.

A Kárpát-medence ökológiai egységének, páratlan értékeinek megőrzése közös érdekünk. Ez minden állam részéről megköveteli a határokon átívelő közös gondolkodást és felelősségvállalást a jövő nemzedékek érdekében. Szomszédságpolitikában a fenntartható fejlődés, az ökológiai szempontok, a természet- és a környezetvédelem a nemzetpolitikai és emberi jogi célokkal egységesen jelenjen meg.

Meg kell szüntetni a hazai lakcímmel rendelkező, munkavállalás vagy tanulás miatt diaszpórában élő magyar állampolgárok hátrányos megkülönböztetését a szavazás szempontjából is.

A külhoni honfitársaink kulturális támogatásában és a gazdasági boldogulásuk elősegítésében a magyar kormányoknak is részt kell vállalniuk. A magyar kisebbség gazdasági és társadalmi megerősítését ezért az érintett közösségekkel közösen kidolgozott fejlesztéspolitikák révén kell végezni, hangsúlyt helyezve az átláthatóságra, a korrupciós lehetőségek kiiktatására.

Fontosnak tartjuk a MÁÉRT és a KMKF intézményes szintű működését, és a magyar civil szervezetekkel, kulturális, tudományos és oktatási műhelyekkel, magyar hívekkel bíró egyházakkal való partnerséget. A nemzetpolitikával kapcsolatos, állami finanszírozással megvalósuló feladatokat a legmagasabb intézményes szinten szükséges ellátni.

A külhoni magyar kisvállalkozók és a magyar vállalatok befektetései hosszabb távú életképességét célirányos támogatásokkal célszerű segíteni.

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!

    * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.