Közös haza Kultúra

Közös haza

Kultúra

Egy nemzet a nyelvében és a kultúrájában él. Ennek ápolása elengedhetetlen ahhoz, hogy identitását fenntartsa. A kultúra sokszínű: minden közösségi gyakorlat és alkotás a része. Mindegyik nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi, közösségi kultúra önmagában is kincs.

A kultúra szabadsága alapvető fontosságú. Szakmai szempontok mentén, a tehetségre összpontosítva kell a kulturális támogatások és intézmények rendszerét újraszervezni. Az állami szakmai bizottságokból vissza kell hívni a „politikai delegáltakat”. Meg kell szüntetni a Magyar Művészeti Akadémia különleges jogköreit. Újból meg kell alapítani a Magyar Művelődési Intézetet, korszerűsítve annak struktúráját, és áttekinthetővé téve a feladatellátását. Az állami kulturális intézmények élére elismert szakembereket kell kinevezni. Átlátható, tiszta, egyenlő feltételeket biztosító pályázati rendszert kell felállítani. Segíteni kell a kulturális közösségek önszerveződését. Helyre kell állítani a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt. Meg kell őrizni és támogatni kell a kulturális és épített örökségeket, azokat be kell mutatni a felnövekvő generációknak. A mindenkori kormánytól független Nemzeti Kulturális Alapot kell létrehozni.

A kulturális szegénység csökkentése kiemelt feladat, ezért támogatni kell, hogy minden polgár a lakóhelyétől, társadalmi helyzetétől és életkorától függetlenül hozzáférjen a kulturális javakhoz. Meg kell emelni a települési kulturális normatíva összegét és az NKA pályázati keretét. A települési művelődési házak, könyvtárak, civil szervezetek kiemelt támogatásával kell erősíteni a helyi közösségeket. Célzott pályázati rendszerre van szükség a kistelepülések közösségi tevékenységeinek támogatására. Támogatni kell azokat a programokat, amelyek a közösségi színterek kulturális funkciója mellett az oktatási, szociális, közösségfejlesztési funkcióikat is erősítik (tanoda, nyitott iskolák stb.)

Az előadó-művészeti szervezetek támogatását objektív szempontok mentén, a független szervezetek támogatását meghatározott százalékos arányban kell megteremteni. Adópolitikai intézkedésekkel ösztönözni kell a kulturális célú magánadományokat.

A szórakozási lehetőséget nyújtó, emellett hasznos tudást, információkat is közvetítő, az egyéni kulcskompetenciák fejlesztését segítő, a közösségfejlesztés mozgatórugóiként működő kulturális intézmények finanszírozása alapvetően állami feladat.

Nincs kultúra megbecsült szakemberek nélkül. A kulturális területen dolgozóknak bérkiegészítést kell kapniuk. A szakmai szervezetek bevonásával ki kell dolgozni a kulturális területen dolgozók előmeneteli rendszerét, helyreállítva a kulturális terület közszolgálati jogviszonyát, visszaadva a közalkalmazotti jogállás megszüntetésével elvett munkavállalói jogokat. Gyakornoki és ösztöndíjprogramnak, kutatói és továbbképzési programnak kell indulnia.

Támogatni kell a nemzetiségi kulturális intézmények, a nemzetiségi kultúra és a nyelvek megőrzését szolgáló műhelyek létrehozását és működését. Pályázati forrásokkal kell ösztönözni a hozzáférést elősegítő kulturális intézményfejlesztéseket, és elérhetővé kell tenni a digitális archívumokat.

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!

    * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.