Közös haza Esélyegyenlőség

Közös haza

Esélyegyenlőség

A rokkantellátások esetében nyugdíjszerűen kell figyelembe venni a szolgálati időt és a keresetet, ami azt jelenti, hogy a rokkantak ellátásait vissza kell sorolni a nyugellátás körébe, egyúttal kárpótolva mindazokat, akiket a korábbi döntés miatt anyagi kár ért.

Meg kell valósítani a tényleges akadálymentesítést (hozzáférhetőséget), és annak fenntartását is szavatolni kell mind a közlekedés, mind az intézmények tekintetében.

A szállító- és támogatószolgálatok magasabb szintű finanszírozásával, fejlesztésével növelni kell a befogadó oktatási intézmények és a szakemberek számát, az iskolába való eljutás lehetőségét.

A befogadó intézményeknél az alapító okiratban szereplő tárgyi és személyi feltételeket garantálni kell, erre többletfinanszírozást kell fordítani.

Az oktatási rendszer alapelvei közt szerepelnie kell a nők és férfiak közti egyenlőség előtt álló akadályok felszámolásának, a teljes egyenlőség előmozdításának.

Szűrő- és megelőzési programokat kell indítani az elsősorban a nőket sújtó betegségek esetében, a szegénységben és hátrányos helyzetű térségekben élő nők számára is elérhető módon.

Családbaráttá kell tenni a koraszülött-ellátást és a gyermekegészségügyet annak érdekében, hogy a szülők a gyermekük mellett lehessenek a kórházakban, méltó körülmények között.

A nők önrendelkezési joga alapján újra kell gondolni a mesterséges megtermékenyítés szabályait. Lehetővé kell tenni az egyenlő hozzáférést az egyedülálló nők számára is.

Hatékonyabban kell fellépni a családon belüli erőszak ellen, amely leginkább a nőket érinti. A családon belüli erőszak áldozatainak védelmére bővíteni kell az intézményi és jelzőrendszert, a védett házak országos hálózatát, a pszichés, mentális segítségnyújtás lehetőségét.

Származása, bőrszíne, vallása, nemi identitása, szexuális orientációja, vagy valamely kisebbséghez tartozása miatt senkit ne érhessen érdeksérelem, atrocitás vagy hátrányos megkülönböztetés. Célunk az esélyegyenlőség előmozdítása, a diszkrimináció felszámolása, egy igazságos és az emberi jogokat tiszteletben tartó társadalom.

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!

    * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.