Közös haza Egyházügy

Közös haza

Egyházügy

Tiszteljük az emberek szabad véleménynyilvánításhoz és életfelfogáshoz való jogát, mint az egyik legfőbb szabadságjogot.

A magyar társadalom fontos szereplőinek tartjuk a vallási közösségeket és a vallásos embereket. A közösségépítés, az erkölcsi nevelés, a jóra való törekvés mind olyan értékek, amelyek a vallási közösségek sajátjai, és amelyeket fontosnak tartunk. Az egyházaknak valóban függetleneknek kell lenniük a társadalomban: a pártpolitika ne avatkozhasson be a vallásos közösségek életébe.

A szakmai követelményekre, a pénzügyi átláthatóságra, az esélyegyenlőségre és az egyenlő jogokra vonatkozó szabályoknak az egyházi oktatási, egészségügyi és szociális intézményekben is maradéktalanul érvényesülniük kell.

Az állam világnézeti semlegessége a demokrácia egyik vívmánya. Az állam nem szólhat bele az egyházak belső ügyeibe, és nem gyakorolhat nyomást azokra. Az egyházak elismerését kizárólag normatív feltételek teljesítéséhez és a független bíróság döntéséhez szabad kötni. Vissza kell állítani az egyházi státuszuktól 2011-ben önkényesen megfosztott közösségek jogait.

A vallási közösségeknek nyújtott támogatásnak szigorú normatív szabályozással kell működnie: ez a támogatás nem függhet a mindenkori hatalom szimpátiájától. Az egyházi, az állami, az önkormányzati és a civil fenntartású intézményeknek ugyanazon normatívát kell kapniuk. A közpénzek egyházi felhasználásának átláthatónak kell lennie.

Valamennyi magyar állampolgárnak lehetősége kell, hogy legyen a világnézetileg semleges oktatási intézményben való tanulásra, ingyenesen, a lakóhelye közelében.

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!

    * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.