Gondoskodó Magyarország Szociális ügyek

Gondoskodó Magyarország

Szociális ügyek

A társadalom nem hagyhatja magukra az időseket, a betegeket, a szegényeket; minden ember fontos és minden gyermek érték. Senkinek nem lehetnek kiváltságai. A jobb helyzetben lévőknek hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy az elesetteknek bővebbek legyenek a lehetőségeik.

Az államnak mindenki számára szavatolnia kell a minimális létfeltételeket, mindezt pedig egy szociális minimum-program által tartjuk keresztülvihetőnek. A programban való részvételt olyan elvárásokhoz kell kötni, mint a helyi családsegítő és gyermekjóléti szolgálattal, az egészségügyi intézményekkel vagy a munkaügyi központokkal történő együttműködés. A szociális minimum szintjét az adott háztartástípusra számított létminimum szintjének megfelelő arányában kell meghatározni.

A települési támogatás, azaz a helyi krízissegélyezés esetében vissza kell állítani a helyi döntéshozók lehetőségeit, különösen a szabad felhasználású pénzbeli segélyezés tekintetében, amelyhez a (legalább részleges, és a szegényebb települések esetén nagyobb arányú) központi normatíva is hozzátartozik.

Továbbra is szükség van a közgyógyellátásra, amelynek hozzáférhetőségét és ezzel párhuzamosan a forrásait is ki kell bővíteni.

Vissza kell vezetni az országos szociális rendszerbe a lakásfenntartási támogatást, amely normatív módon, a korábbinál méltányosabb elosztásban, kibővített források mellett érdemi segítséget tud nyújtani a lakhatási szegénység enyhítésében.

Újra elérhetővé kell tenni minden település lakói számára az adósságkezelési szolgáltatást, valamint ki kell terjeszteni a családi csődvédelem intézményét, amellyel megelőzhető a bajba került családok lakásvesztése, hajléktalanná válása.

Az ápolási díjat és a gyermekek otthongondozási díját a minimálbérhez kell igazítani, megszüntetve az igazságtalan diszkrimináció minden formáját. Az otthoni gondozást munkaként kell elismerni. Ahol nincs olyan családtag, aki el tudná látni beteg hozzátartozóját, akkor az ápolási díjat az ápoltnak kell megkapnia, hogy szakszerű ápolást vásárolhasson megfelelő szolgáltatók útján.

Az ápolás-gondozás területén olyan rendelvényt kell bevezetni, amellyel az ellátásra jogosult maga választja ki a szolgáltatások-támogatások kínálatából a számára elérhető legmegfelelőbb megoldást, a finanszírozó pedig közvetlenül itt „költi el” a támogatottat megillető összeget.

Meg kell erősíteni az országos otthoni szakápolási hálózat rendszerét. A kellő működési költségek biztosításával növelni kell az otthoni szakápolás óraszámait és az elvégezhető és finanszírozott szolgáltatások körét.

Minden településen elérhető, személyre szabott támogatást nyújtó esetmenedzseri rendszert kell kialakítani jól képzettszakemberekből, szociális munkásokból, gondozókból, akik megfelelő szolgáltatásokhoz, intézményekhez irányítják a rászorulókat.

A szociális dolgozóknak azonnali, legalább ötven százalékos béremelést kell kapniuk.

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!

    * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.