Gondoskodó Magyarország Családpolitika

Gondoskodó Magyarország

Családpolitika

A család életének a család döntésein kell alapulnia. A születések számának növeléséhez a gyermekek felnevelését is kiszámítható, tartós módon támogatni kell, hogy a családnak ne járjon súlyos anyagi hátránnyal a gyermekvállalás. A gyermekeknek sehol nem szegénységben, hanem biztonságban kell felnőniük, függetlenül a családformától: különös tekintettel az egyszülős családokra és a tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élő gyermeket nevelőkre.

Nemcsak a városokban, hanem a falvakban, a hátrányos helyzetű térségekben is átfogó bölcsőde-, óvoda-, munkahelyi, családi és iskolai napközi-rendszernek kell segítenie a szülők munkavállalását.

A családi adókedvezmények rendszerét meg kell tartani, de a nehéz helyzetben lévő családoknak több támogatást kell kapniuk. A családi pótlék összegét (több mint évtizednyi elmaradást behozva) meg kell duplázni, és a továbbiakban értékállóvá kell tenni.

A munkaerőpiaci helyzet figyelembevételével támogatni kell az atipikus munkavégzés minél szélesebb lehetőségét és a szülés utáni mihamarabbi munkába állás alternatíváját is. Lényeges szempont, hogy a családtámogatás fajtái (GYED, GYES) adják meg a lehetőséget a személyes döntésre, a saját értékrend szerinti lehetőséget a család és a munka összeegyeztetésére.

A családsegítő szolgálatok fejlesztésével, a gyermekvédelemmel foglalkozó szervezetek munkájának összehangolásával, a támogató civil szervezetek bevonásával elsősorban a korai beavatkozásra, a gondok megelőzésére kell helyezni a hangsúlyt. A gyermek családból kiemelésére csak akkor kerüljön sor, ha semmilyen más eszközzel sem biztosítható az egészséges és emberhez méltó fejlődése. Az örökbefogadó szülők alkalmasságának megítélése csak a gyermek érdekén, az objektív módon meghatározott, tudományosan bizonyított tényeken alapuló kritériumok teljesítésén múlhat. Rendezni kell a nevelőszülői hálózat működésének körülményeit, a nevelőszülők helyzetét. Az állami gondozásnak esélyteremtő és valódi szocializációs alternatívát kell jelentenie a halmozottan hátrányos körülmények között nevelkedő gyermekek számára.

Pótlékok helyett valódi bérrendezést és béremelést kell végrehajtani a szociális ágazatban, figyelve arra, hogy a szociális ágazatból nyugdíjba vonulók ne kerüljenek az eddigi alacsony bérük miatt nehéz helyzetbe. A szociális segítő munka méltatlan, elhanyagolt, lehangoló munkakörülményeit meg kell szüntetni, be kell vezetni a rekreációs szabadságot. Fontos, hogy ez a szakma visszanyerje presztízsét.

A gyermeki jogok védelmére önálló hatáskörű gyermek- és ifjúságvédelmi biztosnak kell figyelnie, és támogatni kell a jogvédelemmel foglalkozó civil szervezetek munkáját.A családtámogatási rendszernek a 18 év feletti, az oktatási rendszerben maradó fiatalokra is ki kell terjednie. A fiatalok családalapítását segíteni kell, többek közt számukra indítottbérlakásprogrammal.

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!

    * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.