Európai Magyarország Külpolitika

Európai Magyarország

Magyarország a nyugati értékek iránt elkötelezett, Szent István óta Európához tartozó ország.

Meg kell erősíteni helyét a világ legerősebb politikai szövetségében, visszaállítva a kölcsönös bizalmat szövetségeseinkkel, az értékeket és érdekeket egyensúlyba hozva, Magyarország euroatlanti elköteleződését egyértelművé téve. Külpolitikánk legfontosabb célja a béke megőrzéséhez, a háborús és hidegháborús veszély elhárításához való hozzájárulás. Ezt a célt a magyar külpolitika hagyományos hármasának szem előtt tartásával kívánjuk szolgálni: (1) az euroatlanti integráció erősítése; (2) a térség országaival való baráti viszony; (3) a határon túli magyarok jogegyenlőségének támogatása.

Külpolitika

A magyar külpolitika a rendszerváltás óta nem volt olyan veszélyes stratégiai úttévesztésben, mint ma. Hazánkat ma elsősorban nem a hagyományos, államközi fegyveres konfliktusok kiújulása fenyegeti. Újfajta regionális és globális biztonsági kihívásokra kell felkészülnünk: a terrorizmussal, a dezinformációval, és a szomszédos régiókban kialakult konfliktusok hatásaival kell felvennünk a harcot. Az autoriter rezsimekkel – Putyinnal, Erdogannal és a Kínai Kommunista Párttal – egyre szorosabbra fűzött szövetség ellentétes értékeinkkel, nemzetbiztonsági kockázatot jelent és erősödő bizalmatlanságot ébreszt Magyarország természetes szövetségesei körében.

A lehető legnagyobb mértékben meg kell tisztítani az országot az orosz befolyástól, valamint határozottan fel kell lépni Kína egyre aktívabb pozíciófoglalási kísérleteivel szemben.

Tevékenyen kell részt venni az uniós szomszédságpolitika megvalósításában és továbbfejlesztésében, mert elsődleges fontosságú, hogy az Uniót a stabilitás, a biztonság és a prosperitás övezete vegye körül. A Nyugat-Balkán EU integrációja Magyarország stratégiai érdeke, ezért üdvözölnünk kell minden olyan kezdeményezést, amely azt segíti elő, hogy a Nyugat-Balkán országai – minden szempontból felkészülten – csatlakozzanak majd az Európai Unióhoz.

A közép-európai stratégiának nem önálló hatalmi pólusképzésre, különutas megoldások keresésére kell fókuszálnia az Európai Unió ellenében, hanem olyan közös pozíciók kialakítására, amelyek az Európai Unió egészének – és ezen belül Magyarország – fejlődését egyaránt célozzák. Szakpolitikai együttműködések fórumaként az új Közép-Európa fontos pillére lehet az átalakuló Uniónak.

Támogatjuk a környező országokban élő magyar kisebbségek legitim törekvéseit önazonosságuk, anyanyelvük és kulturális értékeik megóvása, önrendelkezési joguk biztosítása érdekében. Ugyanezeket a lehetőségeket és jogokat biztosítjuk a Magyarországon élő nemzeti kisebbségek számára. Valamennyi kisebbségre a szomszéd országokhoz fűződő kapcsolatainkat erősítő szereplőként tekintünk.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium mára egy átláthatatlan, világos struktúrát és stratégiai irányítást nélkülöző konglomerátummá vált, amelybe a sportdiplomáciától az űrkutatásig a legkülönbözőbb területeteket zsúfoltak be ötletszerűen. A külügyminisztériumnak jelentős strukturális reformot és stratégiai irányváltást kell végrehajtania. Ismét méltó teret kell adni a szakértelemnek, és ezzel visszaállítani a magyar külpolitika becsületét. A külügyminisztériumnak döntően a diplomácia irányítására kell összpontosítania, hiszen Magyarország nemzetközi helyének és presztízsének regenerálása komoly energiákat igénylő feladat lesz.

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!

    * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.