Európai Magyarország Európai-politika

Európai Magyarország

Magyarország a nyugati értékek iránt elkötelezett, Szent István óta Európához tartozó ország.

Meg kell erősíteni helyét a világ legerősebb politikai szövetségében, visszaállítva a kölcsönös bizalmat szövetségeseinkkel, az értékeket és érdekeket egyensúlyba hozva, Magyarország euroatlanti elköteleződését egyértelművé téve. Külpolitikánk legfontosabb célja a béke megőrzéséhez, a háborús és hidegháborús veszély elhárításához való hozzájárulás. Ezt a célt a magyar külpolitika hagyományos hármasának szem előtt tartásával kívánjuk szolgálni: (1) az euroatlanti integráció erősítése; (2) a térség országaival való baráti viszony; (3) a határon túli magyarok jogegyenlőségének támogatása.

Európa-politika

Magyarország az Európai Unió része, így Magyarország sikere szorosan összefügg az Európai Unió sikerével. Történelmi tévedés és nemzeti tragédiához vezet minden olyan politika, amely az Európai Unió gyengítésével kísérli meg Magyarország helyzetét javítani.

Az eddigieknél sokkal jobban ki kell aknázni az Európai Unió adta lehetőségeket. Az EU-s forrásoknak azokhoz kell eljutniuk, akiknek szánták őket, és akiknek a legnagyobb szükségük van rájuk: a helyi önkormányzatokhoz, a tisztességes vállalkozókhoz, a kórházakhoz, az iskolákhoz. Az innovációba, tudásgazdaságba való befektetés, és az uniós szociális minimum elérésére tett határozott törekvések jelentik a kulcsot ahhoz, hogy Magyarország versenyképesebb legyen, az életszínvonal pedig közelítsen Európa magjához.

Az Unió belső köréhez kell tartoznunk, mert ott tudjuk kellő súllyal befolyásolni az életminőség, a fenntarthatóság, a biztonság és a versenyképesség szintjét emelő döntéseket.

Az Európai Ügyészséghez való azonnali csatlakozással meg kell üzennünk, hogy átláthatóan, szabályosan és a köz érdekében használjuk fel az uniós forrásokat.

Támogatnunk kell az uniós törekvéseket az Európai Szociális Pillérben megfogalmazott célok mielőbbi megvalósítására, hogy létrejöjjön a Szociális Unió: létezzen a szociális jogok közös minimuma az EU minden pontján, így Magyarországon is. Ennek keretében támogatjuk az uniós minimálbér- és nyugdíjszabályok harmonizálását, a munkavállalói jogok erősítését és a törekvéseket arra, hogy a bérek, illetve a nyugdíjak tisztességes megélhetést nyújtsanak. Kiemelten támogatjuk a gyermekszegénység felszámolását célzó Európai Gyermekgarancia kezdeményezést. A koronavírus okozta egészségügyi és szociális krízisre Európának ambiciózus és szolidáris választ kell adnia: az Európai Egészségügyi Unió megerősítésével és közös munkahelyvédelmi programokkal.

Az Erasmus+ program számottevő erősítésével, minden gyerek számára elérhető, ingyenes nyelvtanulási lehetőségekkel, diákcsere és testvériskolai együttműködéssel, valamint az ingyenes Interrail program (Discover EU) bővítésével kell támogatni a fiatalok nemzetközi mobilitását és tapasztalatszerzését, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy olyan polgárokká váljanak, akik az Európai Unió minden más lakosával versenyképesek.

Erősíteni kell az állampolgárok hangját az uniós döntéshozatalban, hogy közvetlenebb beleszólásuk legyen az életüket érintő kérdésekben uniós szinten is. Ennek jó eszközeként könnyíteni kell az európai polgári kezdeményezéseket.

Minden problémával azon az intézményi szinten kell foglalkozni – legyen az európai, nemzeti vagy regionális –, ahol azt a leghatékonyabban lehet kezelni. Például a kül- és biztonságpolitikában vagy a forrásfelhasználások felügyeletében az integráltabb működés, a regionális fejlesztésben vagy közösségi közlekedésben a helyi szintű döntéshozatal a célszerű.

Nem maradhatunk le a versenytársainktól a digitalizáció terén: támogatni kell az innovációra költött források és kutatási-fejlesztési befektetések jelentős növelését.

Az uniós adópolitika évtizedek óta halogatott reformját, a közvetlenül az uniós kasszába befolyó bevételi források rendszerének bővítését (például az egyszer használatos műanyagokra kivetett illeték vagy az EU külső határainál a szén-dioxid-vám bevezetését) támogatni kell.

Támogatni kell az EU környezeti, fenntarthatósági erőfeszítéseit, többek közt az Európai Zöld Megállapodást, és aktívan részt venni a közös erőfeszítésekben.

Kiemelt prioritásként kell kezelnünk az európai energiaunió kiteljesítését, amely nagyban hozzájárulhat az Európai Unió külső energiafüggésének csökkentéséhez. Ez összefügg a fenntartható energiaforrásokba való átállással is.

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!

    * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.