Egészséges Magyarország Sport

Egészséges Magyarország

Sport

A sport és a testmozgás öröme mindenki számára elérhető kell, hogy legyen, így mindenki életminőségét javíthatja és kifejtheti a társadalom- és közösségépítő, valamint nemzetegyesítő hatását, földrajzi és gazdasági helyzettől, politikai orientációtól függetlenül képes összekovácsolni egyéneket, hozzájárulva a kisközösségek építéséhez és a társadalmi kohézióhoz is.

El kell érni, hogy tudatosuljon az emberekben a sport prevenciós és egészségfejlesztő szerepe, emelkedjen a szabadidős sporttevékenységekben való részvételi hajlandóság. A közpénzből megvalósuló sportcélú beruházások elsősorban a helyi lakosság számára nyújtsanak megfizethető áron elérhető sportolási lehetőséget: mindenki találjon közösségi sportterületet az otthonától sétatávolságban.

A sport szemléletformáló és közösségépítő szerepén keresztül fel kell hívni a lakosság figyelmét a környezeti fenntarthatóságra, és népszerűsíteni kell a környezetbarát közlekedést.

A sport speciális nevelési funkciókkal bír, a sportoló gyerekek a szocializációs folyamatokon gyorsabban és mélyebben mehetnek végig.

A diáksport területén a cél a sportban való részvétel megszerettetése, az élményszerzés, a mindennapi testmozgás igényének kialakítása és a sport általi nevelés. Kihasználatlan és veszteséges stadionok helyett az állam a mindennapos testnevelést és a szabadidősportot támogató, alacsony fenntartási költségű sport infrastruktúrába fektessen!

A testnevelés-tanítás hatékonyságának, valamint a magyar élsport versenyképességének javításához elengedhetetlen a sportszakember-képzés tartalmi és rendszerszintű megújítása.

Az élsport és a versenysport legyen újra teljesítményalapú terület. A sportágak finanszírozása, az edzők, vezetők, sportolók és a sportban dolgozók bérezése az elvégzett munkán, elért eredményeken múljon. Ennek érdekében egy új, teljesítményalapú és átlátható sportfinanszírozási rendszert kell alkalmazni.

Erős ellenőrzési jogkörökkel bíró, egycsatornás állami sportirányításnak kell működnie. Az állami finanszírozásért cserébe az államnak egységes alapú szakmai és pénzügyi tervezést kell megkövetelnie és ellenőriznie: csak az átlátható, hatékony, etikus és demokratikus irányítási alapelvek szerint működő sportszervezetek részesülhetnek állami finanszírozásban.

A nem kormányzati sportszervezetek valós egyeztetési jogkörrel kell, hogy bírjanak: a sport valamennyi területén létező és működő köztestület vagy ernyőszervezet vehessen részt a szakmai és pénzügyi tervezésben és ellenőrzésben.

A területi sportigazgatás rendszerét újjá kell alakítani: egy-egy kis létszámú, de tradicionálisan eredményes egyéni olimpiai sportág kivételével nem lehet és nem is szabad központosítottan szervezni. Ez különösen igaz az amatőr versenysportra és a szabadidős sporttevékenységekre.

Politikus nem lehet sportvezetői szerepkörben a jövőben. Az irányításnak a sport valamennyi területén szakmai kézben kell lennie.

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!

    * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.