Egészséges Magyarország Egészségügy

Egészséges Magyarország

Egészségügy

A magyar lakosság testi-lelki egészségi állapota, életesélyei lényegesen rosszabbak annál, ami az ország gazdasági, kulturális fejlettsége alapján elvárható lenne. Ahhoz, hogy ez megváltozzék, a politikai ciklusoktól független, következetes egészségpolitika kialakítására van szükség.

El kell érni, hogy a magyar lakosság a születéskor várható átlagos élettartam és az egészségben eltöltött évek tekintetében két parlamenti ciklus alatt hozza be a 4-4 éves lemaradásunkat az európai uniós átlaghoz képest. Hiszünk abban, hogy a szűrővizsgálatokkal sok százezer magyar ember életéhez adhatunk egészségben eltöltött éveket. Államilag finanszírozott szűrőprogramok segítségével (hátrányos helyzetű csoportok esetén mobil és távdiagnosztikai eszközök használatával) kell elérni, hogy a leggyakoribb halálokok (a daganatos, szív-, ér-, légző- és emésztőrendszeri megbetegedések) kockázatát csökkentsük. A szűrővizsgálatokon való részvételt pozitív ösztönzőkkel (például szabadnappal, a társadalombiztosítási járulék egy részének visszatérítésével) kell honorálni. Vissza kell állítani a sporttevékenységek egészségpénztári elszámolási lehetőségét. Vissza kell állítani a munkáltató által fizetett kiegészítő egészségbiztosítás adó- és járulékkedvezményeit, valamint adómentessé kell tenni a vállalati szűrővizsgálatokat.

Az egészségtudatos életmód érdekében már az óvodai és iskolai tantervekbe is be kell illeszteni a betegség megelőzés ismereteit, és támogatni kell a munkahelyi egészségfejlesztési programokat.

Fel kell gyorsítani a Nemzeti Rákellenes Program megvalósítását.

Új, a megelőzésre koncentráló drog- és alkoholellenes stratégiát kell kialakítani. Növelni kell a rehabilitációs intézmények országos lefedettségét. Az alkohol reklámozását szigorúbban kell szabályozni.

A betegjogokat, valamint a páciensek emberi méltóságának minden körülmények között való megmaradását maximálisan tiszteletben kell tartani. A betegjogi képviselet működését helyre kell állítani úgy, hogy a civil betegszervezetek demokratikus úton választott képviselői meghatározó szerepet kapjanak benne.

Vissza kell állítani és meg kell erősíteni a társadalombiztosítás intézményrendszerét a fenntartható, igazságos teherviselés, az egyéni érdekeltséget megteremtő egészségügyi finanszírozás érdekében.

Újra önálló egészségügyi minisztériumot kell létrehozni. Megfelelő hatás- és jogkörrel újjá kell szervezni az egészségpolitikai döntéshozatal egyeztető és koordinációs fórumait, továbbá az érdekegyeztetés rendszerét. Erős jogosítványokkal és megfelelő pénzügyi forrásokkal ismét fel kell állítani az egységes, területi szervekkel és szakmai intézetekkel rendelkező Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot. Növelni kell a népegészségügyi szakemberképzésben résztvevők létszámát, vonzóvá kell tenni a népegészségügyi pálya választását.

Az egészségügyi közkiadások GDP-arányos részesedését 4 év alatt az európai átlagra kell emelni. A TB által finanszírozott ellátás javításával a lakosság által fizetett egészségügyi kiadások arányát az összes egészségügyi kiadás 20%-a alá kell szorítani.

A tisztességes megélhetést és elismerést biztosító bér megteremtése érdekében egylépcsős béremelés után garantálni kell, hogy az egészségügyi ágazat dolgozóinak bére minimum öt éven át az átlagos bérnövekedést meghaladó mértékben növekedjen.

Bővíteni szükséges az egészségügyi szakdolgozók, védőnők számát, javítani fizetésüket és munkájuk feltételeit. El kell érni, hogy a védőnők valóban minden településre és családhoz eljussanak.

Az átlátható egészségügy alapja a minőség- és teljesítményadatok nyilvánossága. Ennek gyűjtése, értékelése és a betegek által is értelmezhető formában történő publikálása érdekében meg kell teremteni ennek intézményi hátterét.

A hosszú távon érvényes, és a szereplők által elfogadott egészségpolitika érdekében konszenzust teremtő, bizalomerősítő mechanizmusokat kell kiépíteni.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyt el kell törölni. A szakmai szervezetekkel egyetértésben rendezni kell az egészségügyben dolgozók foglalkoztatásával kapcsolatos kérdéseket.

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!

    * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.