Biztonságos Magyarország Rendeszet

Biztonságos Magyarország

Rendészet

A közbiztonságot, mint az alapvető közszolgáltatást minden ember számára biztosítani kell, társadalmi helyzetre, lakóhelyre való tekintet nélkül: a biztonság nem lehet csupán a gazdagok és a politikai hatalmasságok kiváltsága! Különös figyelmet kell fordítani a nők és a gyermekek védelmére, a családon belüli erőszak visszaszorítására.

Innovatív, átfogó intézkedések sorával kell választ adni az információs forradalom kihívásaira, így többek között növelni az informatikai biztonságtudatosságot, fel kell lépni az internetes zaklatás ellen, és hatékony védelmet kell kialakítani a külső kibertámadásokkal szemben. E célok elérésnek alapfeltétele a rendvédelmi szervek- XXI. század követelményeinek megfelelő – felszerelése és megszervezése, valamint a személyi állomány felkészültségének és társadalmi megbecsülésének biztosítása.

A rendészet területén a legsürgetőbb feladat a személyi állomány egzisztenciális helyzetének és szolgálatellátási feltételeinek azonnali, radikális javítása. Meg kell emelni a 2008 óta befagyasztott illetményalapot, és olyan illetményrendszert kell kialakítani, amely követi a bérszínvonal-emelkedést, valamint méltányosan ellentételezi a szolgálattal szükségszerűen együtt járó alapjog-korlátozásokat és munkajogi kötöttségeket. Biztosítani kell a szolgálatellátás stabilitását: egyoldalú döntésen alapuló más beosztásba helyezésre, áthelyezésre, szolgálati helytől vagy beosztástól eltérő szolgálatteljesítésre csak valóban indokolt szervezeti érdekből, a feltétlenül szükséges időtartamig kerülhet sor.

A hivatásos szolgálatban töltött életút elismeréseként új típusú szolgálati nyugdíjrendszert kell bevezetni, amely adómentes nyugdíjszerű ellátást és nyugdíjas státuszt nyújt. Ugyanakkor (a 2012 előtti szabályozástól eltérően) a szolgálati nyugdíjrendszer szerves része kell, hogy legyen a megújítandó hivatásos életpályának, korai nyugdíjba vonulás helyett a pályán maradásra ösztönözve. Anyagilag és erkölcsileg rehabilitálni kell a méltatlanul meghurcolt szolgálati nyugdíjasokat: vissza kell állítani a nyugdíjas státuszukat, és meg kell szüntetni a juttatásukat sújtó 15 %-os levonást, valamint a munkavégzésükre vonatkozó értelmetlen korlátozásokat.

A rendészet területén is helyre kell állítani a szakszervezetek megnyirbált jogosítványait (munkaidő-kedvezmény, tagdíjfizetés stb.). A Magyar Rendvédelmi Kart viszont meg kell szüntetni, mert az jellegénél fogva alkalmatlan a rendészeti dolgozók érdekeinek védelmére. Létre kell hozni az egyenruhás polgárok ombudsmani intézményét, hogy a rendvédelmi szervekre jellemző szigorú függelmi rend ellenére az állomány tagjai ne legyenek kiszolgáltatottabb helyzetben más szektorok munkavállalóihoz képest.

Korszerűsíteni kell a rendőrség szervezetét és működési mechanizmusait. A rendőrség szervezetrendszerét alulról felfelé építkezve kell kialakítani. Ennek eredményeként a rendőrség az ország minden pontján az adott területet ismerő, és azért felelősséggel tartozó állománnyal lehet jelen, hogy szükség esetén gyors és hatékony segítséget tudjon nyújtani az erre rászoruló polgároknak. Bővíteni kell a lakosság számára közvetlenül elérhető körzeti megbízotti hálózatot. A napi rendőrségi feladatellátást a közösségi rendészeti modell elvei szerint kell megszervezni, ennek keretében a helyi szervezeteket (államigazgatási szervek, a települési önkormányzatok, polgárőrségek és civil szervezetek) be kell vonni a bűnmegelőzés és bűnüldözés feladatrendszerébe.

A határrendészeti feladatok állandó, magas színvonalú ellátása érdekében az Országos Rendőrfőkapitányság alárendeltségében határrendészeti főigazgatóságot kell létrehozni. A határrendészeti főigazgatóságot a határszakaszokhoz igazodó szervezeti tagozódással kell felállítani, és megfelelő létszámú, kifejezetten határrendészeti feladatokra felkészített saját állománnyal kell rendelkeznie.

A települések közbiztonságának fenntartásában a rendőrség mellett fontos szerepet játszanak az önkormányzati rendészeti szervek (közterület-felügyeletek, mezőőrségek), és a polgárok önkéntes szerveződései. Ezért segíteni kell az önkormányzatokat a rendészeti szerveik fenntartásában, és támogatni kell a rendőrséggel együttműködő polgárőr egyesületek szolgálatellátását. Az önkormányzatokat arra kell ösztönözni, hogy kiemelten kezeljék az állatvédelmi szabályok betartásának ellenőrzését és kikényszerítését, ennek érdekében támogatni kell a kifejezetten erre a feladatra kiképzett „állatvédelmi rendészek” alkalmazását.

A polgárok és gazdasági szereplők biztonságának és vagyonának védelme szempontjából fontos szerepet játszanak a magánbiztonsági vállalkozások is. A törvényi szabályozás megújításával és összehangolt intézkedések sorával csökkenteni kell a személy- és vagyonőrök munkajogi és egzisztenciális kiszolgáltatottságát.

Az évtizedes hiányosságok felszámolására a büntetés-végrehajtásban a szolgálatot teljesítő állomány munkakörülményeinek javítása, valamint a büntetés-végrehajtás céljai (a biztonságos fogva tartás, a teljeskörű foglalkoztatás, a reintegráció stb.) hatékony megvalósítása érdekében átfogó fejlesztési programot kell indítani.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatékonyságának növelése, valamint a tűzoltó és polgári védelmi állomány megbecsültségének javítása érdekében csökkenteni kell a vezetői státuszokat, növelni kell a beavatkozó állomány létszámát, emelni kell az akcióképességet és csökkenteni kell a felesleges belső bürokráciát. Vissza kell állítani a „tűzoltóság” elnevezést, szétbontva a tűzoltó és polgári védelmi feladatköröket. Az állománynak a hagyományoknak és a gyakorlati követelményeknek egyaránt megfelelő egyenruhát és korszerű, feladatellátáshoz szükséges képzést kell kapnia.

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!

    * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.