Biztonságos Magyarország Nemzetbiztonság

Biztonságos Magyarország

Nemzetbiztonság

A nemzetbiztonsági szolgálatoknak a digitális kornak megfelelő hatékony jogosítványokat és eszközöket kell kapniuk, ezek alkalmazását a jogállami követelmények érvényesítésére alkalmas erős garanciákhoz kötve.

Az országok közötti nagyfokú mobilitás és az online tér egyre meghatározóbbá válása a műveleti állomány tagjaitól az elhárítási és hírszerzési képességeket egyaránt igénylő műveletek végrehajtását követeli meg.

A Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ (TIBEK) elemző, értékelő tevékenysége a XXI. század digitális világában elengedhetetlen a nemzetbiztonságot fenyegető veszélyek azonosítása és elhárítása érdekében. Különös garanciákat és fokozott felügyeletet kell érvényesíteni a magánszféra sérthetetlenségének  tekintetében, amelyre nézve a koncentrált adatkezelés fokozott kockázatot jelent.

A Terrorelhárítási Központ (TEK) a hatályos szabályok szerint rendőrségi szerv, miközben operatív műveletei jelentős részében a nemzetbiztonsági törvény rendelkezései szerint jár el. Ezt a kettősséget meg kell szüntetni, és új szervezeti keretek között, a jogállami garanciák érvényre juttatásával kell gondoskodni a még hatékonyabb feladatellátásról.

A nemzetbiztonsági szolgálatok eredményes működésének legfontosabb tényezője a felkészült és motivált személyi állomány, ezért a nemzetbiztonsági szolgálatok állománya számára olyan előmeneteli és illetményrendszerre van szükség, ami elismeri és ösztönzi a teljesítményt, a fejlődést, a testülethez való lojalitást, és méltányosan ellentételezi a hivatásos szolgálattal szükségszerűen együtt járó alapjog-korlátozásokat és munkajogi kötöttségeket.

Erősíteni kell az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának – mint a jogállami működés legfontosabb garanciájának – az ellenőrzési jogköreit, és megfelelő szakértői háttérnek, valamint adminisztratív és tárgyi feltételeknek kell rendelkezésre állnia annak hatékony ellátásához.

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!

    * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.