Biztonságos Magyarország Honvédelem

Biztonságos Magyarország

Honvédelem

Valljuk, hogy a hazafiság pártfüggetlen, a civil és a katonai életben egyaránt.

Magyarország a NATO és az Európai Unió tagjaként szövetségesi keretrendszerben tudja garantálni a haza védelmét. Ez nemcsak azt jelenti, hogy kiemelt feladatunkként kezeljük a transzatlanti szövetség értékeinek valamennyi szövetséges általi tiszteletben tartását, hanem azt is, hogy erőteljesebben jelenjen meg a NATO-ban Magyarország külpolitikai érdeke és az országot ért biztonsági kihívásokra adott közös szövetségesi válasz.

Aktív és alakító részesei kívánunk lenni annak a folyamatnak, amely elvezet a közös parancsnoksággal működő közös európai haderőhöz. Elengedhetetlen a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok európai szinten történő erőteljesebb együttműködése. Szorgalmazzuk a közös európai hadiipari fejlesztéseket.

Át kell világítani a 2010 utáni haditechnikai beszerzéseket és az ellenőrzés eredményét (a nemzeti szuverenitás védelmének és a haza biztonságának követelményei mellett) nyilvánosságra kell hozni. Új, erős civil kontroll melletti védelmi beszerzési jogszabályt kell kidolgozni.

A meglévő honvédelmi képességek mellett kiemelten kell kezelni az új típusú biztonsági kockázatokat, különös tekintettel a szaporodó kibertámadásokra.

Erősíteni és politikamentessé kell tenni a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatokat. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk az ellenérdekelt titkosszolgálatok hazai tevékenységének feltárására és felszámolására.

Olyan komplex, az embert középpontba helyező humánrendszert kell kialakítani, amely erősíti a védelmi politikába vetett bizalmat azzal, hogy előre és világosan meghatározza a be-, ki- és előmeneteli feltételeket, és amely visszamenőleg is rendezi a szolgálati nyugdíj ügyét.

A honvédegészségügy területén, amely már civileket is ellát, átfogó felülvizsgálatot követően pótolni kell a keletkezett forráshiányt, és az egészségügyi ellátás korszerűsítésére van szükség.

Katonáink jogainak érvényesítése érdekében önálló katonai és rendvédelmi ombudsmani hivatal felállítása célszerű. A Magyar Honvédségnek élharcossá kell lennie a diszkrimináció-mentes Magyarország megteremtésében. Ennek érdekében felül kell vizsgálni a jelenlegi ösztönzőrendszereket, és valódi elérést kell biztosítani valamennyi magyar állampolgár számára a honvédelmi rendszerünkben. Kiemelten, külön programmal kell kezelni a nők Magyar Honvédséghez történő belépését.

Küldje meg visszajelzését itt
vagy a jelzes@kozosalap.hu címen!

    * A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.